Privatlivspolitik og anvendelse af data under Waterfowlers’ Networks Duck Nest-projekt

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Waterfowlers' Network lever op til sine forpligtelser som dataansvarlig for personlige oplysninger og data indsendt til netværkets projekt om overvågning af kunstige andereder (Duck Nest-projektet).

Hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte den relevante partnerorganisation via linkene på vores hjemmeside. Du kan også sende en e-mail til netværkets sekretær, Lene Midtgaard.

Om projektet

Waterfowlers' Network blev etableret i 2019 og består i øjeblikket af syv partnerorganioner fra: Storbritannien, Irland, Danmark, Finland, Tyskland, Sverige og Holland.

I 2020 lancerede Waterfowlers' Network et projekt, som vil overvåge ynglesuccesen i og brugen af kunstige redeskjul til ænder. Første fase af projektet blev indledt i begyndelsen af 2021, da netværkets partnere bredt promoverede anvendelsen af kunstige redeskjul som duck tubes, redekurve osv. som en hjælp til vilde ænder. Anden del af projektet består i at indsamle oplysninger om brugen af kunstige redeskjul via en online spørgeundersøgelse.  

Andereder bliver ofte ødelagt, før æggene har en chance for at klække, enten på grund af prædation, menneskelig forstyrrelse eller fordi de nedtrædes af husdyr. Kunstige redeskjul tilbyder sikkerhed og beskyttelse, og ved korrekt brug har de i andre lande vist sig at øge fuglenes ynglesucces. Waterfowlers' Network ønsker at undersøge anvendelsen og ynglesuccesen i kunstige redeskjul i Storbritannien og Europa med henblik på at øge ynglesuccesen for såvel gråand som andre vandfugle.

De oplysninger, vi indsamler om dig

Duck Nest-projektets succes afhænger af input og data fra deltagerne. Ved udfyldning af den online dataformular anmoder vi om følgende personlige oplysninger: dit navn og din e-mailadresse. Bemærk, at det ikke er obligatorisk at angive disse personlige oplysninger. I slutningen af den online spørgeundersøgelse vil der også være mulighed for at komme med yderligere kommentarer og bemærkninger. Alle personlige oplysninger, der er indsendes her, vil også blive omfattet af denne privatlivspolitik.

Projektets online dataformular indsamler også informationer ang. redens placering, habitattype, forvaltning af arealet, ynglesucces i rederne og hvilke arter, der har anvendt rederne. Disse oplysninger vil ikke kunne bruges til at identificere dig.

Hvis du vælger at modtage vores nyhedsbrev på e-mail, vil dit navn og e-mail-adresse blive gemt af Waterfowlers' Network. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet, enten ved hjælp af linket i hvert nyhedsbrev eller ved at kontakte Waterfowlers' Network.

Sådan bruger vi dine data

Formålet med dette projekt er at overvåge anvendelsen af kunstige redeskjul til ænder i Storbritannien og Europa. Derfor vil de indsamlede data udelukkende blive brugt til forskningsformål samt generel information om projektet og dets resultater (f.eks. i partnerorganisationernes medlemsblade, på hjemmesider etc.). Oplysninger, der er indsendt til projektet, kan dermed blive anvendt i videnskabelige publikationer eller på anden vis gjort tilgængelige for offentligheden. Alle data anonymiseres, før de bruges på denne måde. Vi vil under ingen omstændigheder dele identificerende eller personlige oplysninger med medlemmer af offentligheden.

Alle oplysninger, der indtastes i vores online dataformular, gemmes af Waterfowlers' Network i Danmark og deles med følgende partnerorganisationer: The British Association for Shooting and Conservation, The National Association of Regional Game Councils, Danmarks Jægerforbund, The Finnish Hunters' Association, The German Hunting Association, Svenska Jägareförbundet og The Royal Dutch Hunters' Association. Data vil ikke blive delt med tredjepart eller solgt.

Data vil blive gemt i hele projektperioden, som forventes at forløbe over en årrække, idet effekten af brug af kunstige redeskjul til ænder ønskes overvåget over tid. Hvis projektet ophører, vil alle personlige og identificerende data blive slettet.

Du har ret til at få at vide hvilke data vi har om dig, og du har ret til at få dem udleveret, rettet og/eller slettet. Hvis du ønsker noget af dette, bedes du enten sende en e-mail til netværkets sekretær, Lene Midtgaard, eller kontakte en af vores partnerorganisationer via linkene på vores hjemmeside.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 

Waterfowlers' Network, maj 2021