Waterfowlers’ Network-verkoston Duck Nest-projektin tietosuojakäytäntö

Tässä tietosuojakäytännössä määritetään, kuinka Waterfowlers’ Network (kansainvälinen sorsastajien verkosto) noudattaa velvollisuuksiaan Duck Nest-projektin (sorsanpesäprojekti) rekisterinpitäjänä.

Jos sinulla on asiasta jotain kysyttävää, ota yhteyttä kumppaniorganisaatioihimme kumppanisivuillamme olevien linkkien kautta tai lähetä sähköpostia Lene Midtgaard ille osoitteessa lmi@jaegerne.dk.

Projekti

Waterfowlers’ Network perustettiin vuonna 2019, ja se koostuu tällä hetkellä seitsemästä Iso-Britanniassa, Irlannissa, Tanskassa, Suomessa, Saksassa, Ruotsissa ja Alankomaissa toimivasta kumppaniorganisaatiosta. Vuonna 2020 Waterfowlers’ Network käynnisti hankkeen, jonka tavoitteena on seurata sorsien pesintämenestystä ja keinotekoisten pesien käyttöä. Hankkeen ensimmäinen vaihe käynnistettiin vuoden 2021 alussa kumppaniorganisaatioiden kanssa, jotka pyrkivät edistämään omissa maissaan keinotekoisten sorsanpesien kuten pesäputkien ja pesäkorien käyttöä. Projektin toisessa osassa pyrittiin keräämään tietoa sorsanpesien käytöstä verkkotallennuslomaketta käyttämällä.

Sorsanpesät tuhoutuvat usein ennen kuin munat ehtivät kuoriutua, koska petoeläimet tuhoavat niitä, karja tallaa niiden päälle tai ihmiset häiritsevät pesintää. Keinotekoiset sorsanpesät tarjoavat turvaa ja suojaa luonnonvoimilta, ja oikein käytettynä niiden on havaittu muissa maissa lisäävän poikasten mahdollisuuksia selviytyä kuoriutumisvaiheeseen saakka. Waterfowlers’ Network haluaa tutkia keinotekoisten sorsanpesien käytön onnistumista Isossa-Britanniassa ja Euroopassa sekä tehostaa sinisorsien ja muiden vesilintujen pesinnän menestymistä.

Sinusta keräämämme tiedot

Duck Nest-projekti voi menestyä vain siihen osallistuvien tahojen antamien ja jakamien tietojen avulla. Projektissa pyydetään henkilötietoja kuten nimeä ja sähköpostiosoitetta verkkotallennuslomakkeella. Huomaa, että henkilökohtaisten tietojen antaminen ei ole pakollista. Verkkotallennuslomakkeen lopussa on myös mahdollisuus esittää lisähuomautuksia ja huomioita. Kaikki tässä yhteydessä annetut henkilökohtaiset tiedot kuuluvat myös tämän tietosuojakäytännön piiriin.

Verkkotallennuslomakkeessa pyydetään täyttäjää antamaan myös ympäristöä koskevia tietoja, kuten luontotyyppi, paikan hoito, pesissä tapahtuneen pesinnän onnistumiset sekä pesiä käyttäneet lajit. Näitä tietoja ei voida käyttää henkilöisyytesi tunnistamiseen.

Jos haluat saada sähköpostitse uutiskirjeitä, Waterfowler Network tallentaa nimesi ja sähköpostiosoitteesi. Voit peruuttaa uutiskirjeen tilauksen milloin tahansa käyttämällä kirjeessä olevaa linkkiä tai ottamalla suoraan yhteyttä Waterfowler Network -verkostoon.

Miten käytämme tietojasi

Hankkeen tarkoituksena on seurata keinotekoisten sorsapesien käyttöä Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Euroopassa. Tämän vuoksi verkkotallennuslomakkeella kerättyjä tietoja käytetään yksinomaan tutkimustarkoituksiin ja projektin edistämiseen (esim. lehdistötiedotteisiin, lehtiartikkeleihin jne.), jotka tuodaan yleisön saataville. Tiedot anonymisoidaan kokonaan, ennen kuin niitä käytetään tällä tavalla. Emme luovuta yleisölle henkilö- tai tunnistetietoja.

Waterfowlers’ Network in Europe tallentaa kaikki verkkotallennuslomakkeeseen syötetyt tiedot ja jakaa ne seuraaville kumppaniorganisaatioille: Britannian ampumaurheilu- ja luonnonsuojeluliitto, Irlannin alueellisten riistaneuvostojen kansallinen liitto, Tanskan Metsästäjäliitto, Suomen Metsästäjäliitto, Saksan Metsästäjäliitto, Ruotsin Metsästäjäliitto sekä Hollannin Kuninkaallinen Metsästäjäliitto. Tietojasi ei jaeta eikä myydä muille kolmansille osapuolille.

Hankkeen odotetaan kestävän useita vuosia, ja tietoja säilytetään koko projektin keston ajan, jotta sorsien pesienkäyttöä voitaisiin seurata pidemmällä aikavälillä. Jos projekti päättyy, kaikki henkilö- ja tunnistetiedot poistetaan.

Sinulla on oikeus tutustua henkilötietoihin, joita olemme keränneet sinusta, sekä saada tiedot palautetuiksi, oikaistuiksi ja/tai poistetuiksi. Jos haluat käyttää näitä oikeuksiasi, lähetä sähköpostia Lene Midtgaard ille osoitteeseen lmi@jaegerne.dk tai ota yhteyttä kumppaniorganisaatioihimme kumppanisivuillamme olevien linkkien kautta.

Waterfowlers' Network, toukokuu 2021