Vesilintujen keinopesäkysely

Pyydämme Sinua vastaamaan alla oleviin kysymyksiin sorsalintujen keinopesinnöistä.

Useiden samantyyppisten pesien tiedot voidaan syöttää samanaikaisesti, mikäli pesälaitteet ovat samanlaisia ja samalla kohteella. Mikäli olet käyttänyt useita erilaisia keinopesämalleja, tulee tiedot täyttää eri pesämalleista ja niiden sijoituskohteista erikseen.

Tähdellä * merkittyihin kohtiin on vastattava.

Huomautamme, että mitään henkilökohtaista tai kohteen sijaintiin viittaavaa tietoa ei julkaista.
Kaikkea kyselyssä kerättyä tietoa käytetään vain Waterfowlers’ Network jäsenten kesken tutkimusanalyysin tekemiseen (ohessa julkisuuslausekkeemme sekä datan käytön ehdot).


Projekti

Waterfowlers’ Network perustettiin vuonna 2019, ja se koostuu tällä hetkellä seitsemästä Iso-Britanniassa, Irlannissa, Tanskassa, Suomessa, Saksassa, Ruotsissa ja Alankomaissa toimivasta kumppaniorganisaatiosta. Vuonna 2020 Waterfowlers’ Network käynnisti hankkeen, jonka tavoitteena on seurata sorsien pesintämenestystä ja keinotekoisten pesien käyttöä. Hankkeen ensimmäinen vaihe käynnistettiin vuoden 2021 alussa kumppaniorganisaatioiden kanssa, jotka pyrkivät edistämään omissa maissaan keinotekoisten sorsanpesien kuten pesäputkien ja pesäkorien käyttöä. Projektin toisessa osassa pyrittiin keräämään tietoa sorsanpesien käytöstä verkkotallennuslomaketta käyttämällä.

Sorsanpesät tuhoutuvat usein ennen kuin munat ehtivät kuoriutua, koska petoeläimet tuhoavat niitä, karja tallaa niiden päälle tai ihmiset häiritsevät pesintää. Keinotekoiset sorsanpesät tarjoavat turvaa ja suojaa luonnonvoimilta, ja oikein käytettynä niiden on havaittu muissa maissa lisäävän poikasten mahdollisuuksia selviytyä kuoriutumisvaiheeseen saakka. Waterfowlers’ Network haluaa tutkia keinotekoisten sorsanpesien käytön onnistumista Isossa-Britanniassa ja Euroopassa sekä tehostaa sinisorsien ja muiden vesilintujen pesinnän menestymistä.

Vesilintujen keinopesäkysely

Pesätiedot
Lajitiedot
Kohdetiedot

Lisätiedot
Valitse tiedosto