Europees watervogelnetwerk Eendenkorvenproject Privacyverklaring

Deze privacyverklaring beschrijft welke verplichtingen het Europees watervogelnetwerk nakomt als gegevensbeheerder voor het eendenkorvenproject.

Als u vragen heeft neem dan contact op met een van partnerorganisaties of stuur een e-mail naar Lene Midtgaard via lmi@jaegerne.dk.

Het project

Het Europees watervogelnetwerk is opgezet in 2019 en bestaat uit zeven partnerorganisaties uit: Engeland, Ierland, Denemarken, Finland, Duitsland, Zweden en Nederland. In 2020 is het Europees watervogelnetwerk gestart met een project om het gebruik en nestsucces van eenden in kunstnesten te monitoren. De eerste fase, het promoten van kunstnesten zoals broedkorven en hooirollen door partners in hun eigen land, is begin 2021 gestart. Het tweede deel van het project is het verzamelen van gegevens over het gebruik van kunstnesten via een online formulier.

Eendennesten worden vaak verstoord voordat de eieren uitkomen. Ervaring laat zien dat predatie, stuklopen van nesten door vee en verstoring door mensen hier een rol in kan spelen. Kunstnesten kunnen, bij juist gebruik, de eenden bescherming bieden tegen slechte weersomstandigheden, vertrappen en predatie en zo nestsucces verbeteren. Het Europees watervogelnetwerk wil onderzoeken wat het succes is van kunstnesten in Engeland en Europa en op deze manier het nestsucces van de wilde eend en andere watervogels verbeteren.

De informatie die we verzamelen

Het eendenkorvenproject kan alleen een succes worden door het doorgeven en delen van gegevens door deelnemers. In het online formulier wordt de volgende informatie van u gevraagd: naam, email adres, de locatie en het land waar de kunstnesten staan. Het is echter niet verplicht deze informatie door te geven. In het formulier vindt u ook de mogelijkheid opmerkingen in te voeren. Alle persoonlijke informatie hierin zal ook onder deze privacyverklaring vallen.

In het formulier vragen we ook gegevens over de omgeving zoals: omgevingstype, beheersmaatregelen, het succes van de nesten en welke soorten deze gebruikt hebben. Deze gegevens kunnen niet gebruikt worden om u te identificeren.

Als u aangegeven hebt de nieuwsbrief te willen ontvangen worden uw naam en emailadres opgeslagen door het Europees watervogelnetwerk. U kunt zich op elk moment uitschrijven door de link te gebruiken die in de nieuwsbrieven zit of door contact op te nemen met het Europees watervogelnetwerk.

Het gebruik van uw gegevens

Het doel van dit project is het gebruik en succes van kunstnesten voor eenden in Engeland en Europa te monitoren. Daarom zullen de gegevens enkel gebruikt worden voor onderzoeksdoelen en verdere promotie van dit project (bijv. persberichten, artikelen in tijdschriften, enz.). Gegevens zullen volledig worden geanonimiseerd voor gebruik. Alle informatie die in het formulier wordt ingevoerd zal opgeslagen worden door het Europees watervogelnetwerk. Deze zal gedeeld worden met de volgende partnerorganisaties: The British Association for Shooting and Conservation, The National Association of Regional Game Councils, The Danish Hunters’ Association, The Finnish Hunters’ Association, The German Hunting Association, The Swedish Association for Hunting and Wildlife Management en de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Uw gegevens zullen nooit doorgegeven worden aan derden of verkocht worden.

Gegevens ingevuld in het formulier worden mogelijk gebruikt in wetenschappelijke publicaties welke publiekelijk beschikbaar gesteld zullen worden. Alle gegevens zullen geanonimiseerd worden voor gebruik. We zullen geen persoonlijke informatie publiek maken.

Gegevens zullen bewaard worden tijdens de looptijd van het project, welke meerdere jaren zal duren, zodat eendennesten gedurende deze periode gemonitord kunnen worden. Als het project eindigt zullen alle persoonlijke en identificerende gegevens worden verwijderd.

U heeft het recht ons te vragen te stoppen uw persoonlijke gegevens te gebruiken en deze te laten verwijderen. Als u wenst een van deze rechten te gebruiken en u informatie te laten verwijderen neemt dan contact op met Lene Midtgaard via lmi@jaegerne.dk of neem contact op met een van partnerorganisaties.

Als u nog opmerkingen of klachten over onze manier van omgang met uw informatie heeft kunt u contact opnemen met de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging.

Waterfowlers' Network, Mei 2021